Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo
Tin tức nổi bật
Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo (23/08/2011)
Để phấn đấu hoàn thành xóa xong số hộ có nhà ở tạm thuộc Chương trình 167 theo tiêu chí cũ vào cuối năm 2011, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã Sông Cầu chỉ đạo Ban chỉ đạo xóa nhà ở tạm của các huyện và thị xã Sông Cầu phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra rà soát, xác định danh sách cụ thể những hộ nghèo thuộc Chương trình 167 còn lại (theo tiêu chí hộ nghèo cũ) cần được hỗ trợ để xóa nhà ở tạm trong năm 2011. Lập kế hoạch, đề ra biện pháp thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên Ban chỉ đạo cùng các hội, đoàn thể có trách nhiệm theo dõi trực tiếp đôn đốc kiểm tra, phấn đấu hoàn thành xóa xong số nhà ở tạm thuộc Chương trình 167 trong năm 2011.

Phân công và giao trách nhiệm cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xóa nhà ở tạm hộ nghèo cấp huyện (Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội) theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND huyện chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo; tổ chức giao ban hàng tháng giữa các ban ngành có liên quan của cấp huyện với UBND cấp xã để kiểm tra đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là giải quyết kịp thời về đất ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo UBND xã thành lập tổ giám sát trực tiếp theo dõi giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở, có quyết định phân công các thành viên của tổ giám sát đảm nhận giúp đỡ từng hộ nghèo. Tổ giám sát có trách nhiệm phối hợp cùng hộ nghèo lập kế hoạch và lên phương án xây dựng nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo trong việc lập hồ sơ, chọn mẫu nhà ở, tạm ứng vật tư, thuê mướn công thợ, vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội…. đảm bảo hoàn thành xây dựng theo đúng kế hoạch.

UBND tỉnh cũng điều chỉnh mức hỗ trợ hộ nghèo để thực hiện xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh, cụ thể: đối với hộ nghèo chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ. Đối với hộ nghèo khác mức hỗ trợ là 16,4 triệu đồng/hộ.

 

Quốc Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: