Ủy quyền Sở Xây dựng ban hành văn bản công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình, Đơn giá dịch vụ công ích đô thị
Tin tức nổi bật
Ủy quyền Sở Xây dựng ban hành văn bản công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình, Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (17/05/2011)
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh Phú Yên ban hành; theo đó, có 10 quyết định quy phạm pháp luật được bãi bỏ.
Cụ thể, Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên; Quyết định số 184/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 về việc ban hành Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Phú Yên; Quyết định số 185/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 về việc ban hành Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Phú Yên; Quyết định số 323/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên”; Quyết định số 324/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng tỉnh Phú Yên”; Quyết định số 325/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên”; Quyết định số 326/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên”.

Quyết định cũng nêu rõ, UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng ban hành văn bản công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên, Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Phú Yên và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ 762/QĐ-UBND ngày 13.5.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: