Một số văn bản QPPL của UBND tỉnh Phú Yên ban hành từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/9/2010 đã hết hiệu lực pháp luật
Tin tức nổi bật
Một số văn bản QPPL của UBND tỉnh Phú Yên ban hành từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/9/2010 đã hết hiệu lực pháp luật (08/11/2010)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Phú Yên ban hành từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/9/2010 đã hết hiệu lực pháp luật.

- Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá lâm sản tối thiểu làm căn cứ để xử lý lâm sản tịch thu: Hết hiệu lực vì bị Quyết định 1730/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 thay thế.

- Quyết định số 715/2008/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Hết hiệu lực vì bị Quyết định 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 thay thế.

- Quyết định số 937/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh về việc quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh: Hết hiệu lực vì bị Quyết định 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 thay thế.

- Quyết định số 1384/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Hết hiệu lực vì bị Quyết định 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 thay thế.

- Quyết định 2182/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009: Hết hiệu lực vì bị Quyết định 2391/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 thay thế.

- Quyết định 2233/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 trong năm 2009 và 2010: Hết hiệu lực theo thời gian.

- Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Hết hiệu lực theo thời gian.

- Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2008 và tuyển sinh năm 2008-2009: Hết hiệu lực theo thời gian.

- Quyết định số 911/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của UBND tỉnh về việc phân giao nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Hết hiệu lực vì bị Quyết định 168/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 bãi bỏ.

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 03/11/2010)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: