Xử lý kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xã An Xuân, huyện Tuy An
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xử lý kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xã An Xuân, huyện Tuy An (06/11/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xã An Xuân, huyện Tuy An.

Theo đó, UBND tỉnh phê bình UBND huyện Tuy An, yêu cầu UBND huyện Tuy An kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng khai thác đá không phép trên địa bàn diễn ra kéo dài nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để.

Đồng thời giao UBND huyện Tuy An củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với hành vi khai thác đá không phép nêu trên đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất trình người có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ. Kiểm điểm trách nhiệm UBND xã An Xuân, Chủ tịch UBND xã An Xuân, các cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng khai thác đá không phép trên địa bàn diễn ra kéo dài nhưng chậm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện phối hợp với UBND xã An Xuân tăng cường công tác quản lý và có biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực xã An Xuân nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép trên địa bàn; tổ chức quản lý, bảo vệ và tham mưu UBND huyện phương án xử lý đối với khối lượng đá đã khai thác, đang tạm giữ theo quy định.

Kết quả thực hiện những nội dung nêu trên báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/11/2023.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: