Xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh (13/07/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện Tuy An.

Cụ thể, 3 di tích được xếp hạng đó là: Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Phú Hội (thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông); Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Tiên Châu (thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây); Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Phú Điềm (thôn Phú Điềm, xã An Hòa Hải). Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong hồ sơ.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy An và UBND các xã có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: