Xây dựng phong trào toàn dân phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xây dựng phong trào toàn dân phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông (11/10/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.

Mục đích Kế hoạch nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ các biện pháp, giải pháp, trọng tâm là vận dụng triệt để thành tựu của Cuộc cách mạng 4.0 trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phấn đấu mỗi người dân là một “tuyên truyền viên”, một “cộng tác viên” đắc lực với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động lĩnh vực công tác Công an, tạo điều kiện thuận lợi để huy động người dân tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT.

Kế hoạch triển khai nhiều nội dung, biện pháp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về TTATGT đến địa bàn cấp cơ sở gắn với vận động đông đảo quần chúng Nhân dân trong quá trình tham gia giao thông chủ động phát hiện, ghi nhận, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT.

Công an tỉnh là đầu mối thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm TTATGT. Sau khi tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ánh, Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các trình tự về tiếp nhận và xử lý thông tin; thông báo trực tiếp cho lực lượng Cảnh sát giao thông địa bàn để bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu người dân phản ánh hành vi vi phạm đang diễn ra) hoặc tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí tuyên truyền kết quả xử lý rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời phản hồi kết quả xử lý (đối với nguồn cung cấp thông tin đảm bảo xác định chính xác được danh tính); xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực…

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: