Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh (15/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, nhiệm vụ kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật này khi có yêu cầu.

Công an tỉnh được phân công nhiệm vụ chủ trì biên soạn, in cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ, lãnh đạo chỉ huy và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong tỉnh tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành.

Các sở, ngành có liên quan và các địa phương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: