Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước (11/05/2021)
Đến năm 2025, trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Phú Yên biết đến Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” và trên 80% doanh nghiệp Phú Yên biết đến Phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và trên 50% doanh nghiệp tham gia Phong trào này.

Đó là một số chỉ tiêu cần đạt được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

Nghiên cứu xây dựng mô hình cung ứng sản phẩm bền vững từ sản xuất -phân phối-tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt” trên địa bàn tỉnh; các hoạt động hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và hỗ trợ các sản phẩm OCOP vào kênh phân phối trong và ngoài tỉnh. Xây dựng chương trình kết nối với các tỉnh, thành phố. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hoạt động bán hàng Việt theo hướng bền vững…

Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bằng cách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Cùng với đó, kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. Tăng cường hiệu quả của công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thực hiện tốt việc giám sát các sự kiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam, để đảm bảo mục đích Cuộc vận động và tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: