Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (23/05/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm túc; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật cho các cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật; tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, thời gian và tiến độ hoàn thành. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: