Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động (29/05/2023)
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai thi hành Luật, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật do Bộ Công an biên soạn, cấp phát để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho cán bộ, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp, trọng tâm là lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đồng thời, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật; tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phát hiện những bất cập, hạn chế nhằm đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với Luật; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các điều kiện khác cho hoạt động của Cảnh sát cơ động.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí quy hoạch quỹ đất phù hợp để xây dựng trụ sở đóng quân và thao trường huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát cơ động; ưu tiên chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động theo quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: