Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2020
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2020 (10/01/2020)
UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về mục tiêu phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công tại các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm công tác đối thoại với doanh nghiệp theo Quy chế công tác tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, thông qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để tháo gỡ, đồng thời là kênh thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cải cách hành chính các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các kế hoạch của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, xây dựng niềm tin cho các doanh nghiệp; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tăng cường các giải pháp để tăng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thủ tục hành chính qua mạng điện tử.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân và cơ quan quản lý Nhà nước; thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp, doanh nhân thành viên của hội về các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; cộng đồng doanh nghiệp tỉnh cũng cần phải không ngừng nỗ lực, nâng cao bản lĩnh, tuân thủ pháp luật, vươn lên làm giàu chính đáng; có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng xã hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Chi Cục thuế tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh đang hoạt động chuyển đổi sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp; tăng cường công tác rà soát tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đối với các hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên hoặc hoạt động từ 02 địa điểm trở lên thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: