Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch hiệu quả và bền vững
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch hiệu quả và bền vững (10/10/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương bám sát các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch của Trung ương, của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương để triển khai phù hợp, có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy du lịch phát triển. Chú trọng liên kết giữa du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực, phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống của địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với phát triển xanh, bền vững. Thực hiện tốt các chương trình liên kết, hợp tác với các tỉnh trong phát triển du lịch, đảm bảo đồng bộ, bền vững và hội nhập. 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian đến.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh thị trường du lịch nội địa, tạo nền tảng cho tăng trưởng bứt phá trong ngắn hạn; thu hút khách các thị trường quốc tế, chú trọng thị trường các nước đã được miễn visa, có khả năng chi trả cao, nghỉ dưỡng dài ngày. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch và kết nối dữ liệu với các ngành khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch, quản lý tài nguyên, môi trường du lịch và hỗ trợ du khách; đổi mới công tác quảng bá xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả; tăng cường quảng bá có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp định hướng phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Phú Yên điểm đến xanh, sạch, độc đáo, an toàn, hấp dẫn và thân thiện với du khách.

Phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển du lịch Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên; huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động du lịch và của cộng đồng trong công tác đầu tư, tu bổ, tôn tạo tại các di tích danh thắng, tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề, đầu tư dịch vụ phục vụ du lịch; tham mưu, đề xuất triển khai xây dựng mô hình kinh tế ban đêm, kế hoạch khai thác các tuyến du lịch... góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, hiệu quả, bền vững và đúng quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai việc phát triển hệ thống doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng du lịch khu vực, vùng, miền, các tỉnh, thành phố tham gia Chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch; đa dạng hóa các mô hình doanh nghiệp du lịch phù hợp với xu hướng và yêu cầu phát triển.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: