Triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2021
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2021 (06/04/2021)
Nhằm hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2021.

Theo đó, các đơn vị cần triển khai thực hiện các nội dung về phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; trợ giúp tiếp cận giáo dục; trợ giúp dạy nghề và tạo việc làm; trợ giúp tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng, giao thông; trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp pháp lý; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho người khuyết tật; hỗ trợ người khuyết tật trong việc tiếp cận các chính sách về an sinh xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và triển khai thực hiện Kế hoạch Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: