Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 (22/06/2022)
Nhằm nâng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người học; UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022.

Theo đó, mục tiêu cụ thể nhằm nâng tỷ lệ lao đôṇg nông thôn qua đào tạo đạt 74%, trong đó qua đào tạo nghề nông nghiệp đạt trên 52%. Đào tạo đảm bảo chất lượng và hiệu quả, sau khi học xong ít nhất có 80% lao đôṇg có việc làm ổn định và tăng thu nhập. Đào tạo nghề nông nghiệp cho năm 2022 (bao gồm cả năm 2021) người lao động nông thôn trên toàn tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại các đơn vị, địa phương. Chủ động, phối hợp tốt giữa các ngành có liên quan và các địa phương trong tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao. Các địa phương cần ưu tiên đưa nội dung phát triển ngành nghề nông thôn vào chương trình công tác trọng tâm năm 2022 để chủ động thực hiện có hiệu quả.

 

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: