Triển khai công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023 (08/06/2023)
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm; hạn chế sự gia tăng người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bất cập trên các lĩnh vực công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023.

Về phòng, chống HIV/AIDS, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Ngày Thế giới phòng chống AIDS và Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS. Đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV, phấn đấu đạt tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 70%. Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; phấn đấu tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 90%. Mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc ARV (PrEP) cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV, đặc biệt là nhóm MSM. Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, phấn đấu tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng HIV được điều trị ARV đạt 90%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%. Triển khai các biện pháp đảm bảo tài chính bền vững cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch AIDS; phấn đấu 100% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế; 100% người nhiễm HIV được tiếp cận với dịch vụ y tế và được chi trả chi phí điều trị HIV/AIDS thông qua Quỹ Bảo hiểm y tế theo phạm vi chi trả hiện hành. 100% số huyện, thị xã, thành phố có hệ thống thu thập số liệu đạt chất lượng để theo dõi tình hình dịch và đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS.

Về phòng, chống ma túy, các đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình tội phạm về ma túy. Tổ chức triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng Phú Yên làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật số liệu người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ, nhất là đối với các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần mất kiểm soát hành vi; triển khai quyết liệt công tác xác định tình trạng nghiện; chủ động lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu thường trực và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; nghiên cứu, ứng dụng các bài thuốc và phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy.

Về phòng, chống mại dâm, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm. Tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm; phát triển các chương trình, bộ tài liệu hướng dẫn, truyền thông, tuyên truyền phòng, chống mại dâm; nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ, các gói dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng. Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan. Khảo sát, đánh giá và nhân rộng các mô hình can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của người bán dâm tại cộng đồng và các trung tâm hỗ trợ xã hội. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm triển khai một cách toàn diện, hiệu quả công tác phòng ngừa và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm về y tế, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý và một số dịch vụ cần thiết khác.

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện theo lĩnh vực được phân công; đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo quy định.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: