Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) giai đoạn 2012 - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ về PCTN, TC nêu tại bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết và Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị. Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PCTN, TC đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác PCTN, TC trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC trong thời gian tới; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC nêu trên để xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác PCTN, TC hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác PCTN, TC trong kế hoạch công tác hằng năm, có xác định thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc theo đúng các nội dung, nhiệm vụ đã được giao.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: