Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi (29/05/2023)
Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội và phát huy vai trò của người cao tuổi, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”, các hoạt động hưởng ứng được triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 11/2023 (cao điểm là tháng 10) với các nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi là thương binh, thuộc gia đình chính sách, có công với cách mạng…

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh; rà soát, nắm tình hình người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ. Thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật Người cao tuổi với Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030; Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2025; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thể Bảo hiểm y tế; huy động khối doanh nghiệp, khu vực tư nhân tham gia công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: