Tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 (14/03/2023)
Nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng và xã hội, góp phần phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan và các địa phương phối hợp với hội, đoàn thể tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023, với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển”.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đối với người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi và đối tượng yếu thế khác. Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nghề công tác xã hội, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị của nghề công tác xã hội; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể tỉnh vận động nhân dân tham gia các phong trào từ thiện, quan tâm giúp đỡ đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của những người làm công tác xã hội và nghề công tác xã hội trang trọng, tiết kiệm và thiết thực.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, chỉ đạo các cơ sở đào tạo có đào tạo công tác xã hội tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” 25/3 tại các cơ sở đào tạo, với sự tham gia của các thầy giáo, cô giáo, sinh viên công tác xã hội, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ xã hội đối với bệnh nhân tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” 25/3 tại Bệnh viện với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân ở cộng đồng, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát triển khai thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: Người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi... và các đối tượng bảo trợ xã hội khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội, quan tâm đào tạo tập huấn, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên, tạo điều kiện để họ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo chức năng và đạo đức nghề nghiệp của nghề công tác xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: