Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (19/05/2023)
Ngày 19/5, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Công văn số 2725/BYT-KCB ngày 09/5/2023 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thông tin tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Ban hành các quy định theo thẩm quyền để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá; phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; ban hành kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá hàng năm theo quy định. Thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình, kế hoạch công tác. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng trái phép thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: