Tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2020
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2020 (06/05/2020)
Ngày 5/5, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế căn cứ các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tỉnh Phú Yên năm 2020 (gọi tắt là Chiến dịch) trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản-Nhi và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp; chuẩn bị tốt các điều kiện về trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu, đội ngũ cán bộ, đảm bảo kinh phí...; đáp ứng đầy đủ các gói dịch vụ để tổ chức triển khai Chiến dịch năm 2020 đạt kết quả cao nhất (trong đó cần tập trung ưu tiên các dịch vụ: gói khám và phát hiện khiếm khuyết thai nhi; gói tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, người cao tuổi; gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tầm soát ung thư cổ tử cung).

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế trong thời gian triển khai chiến dịch năm 2020 thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các cơ sở y tế công lập miễn phí các khoản thu viện phí các nội dung cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số trong thời gian triển khai các đợt Chiến dịch trong năm; hạn chế đến mức thấp nhất các tai biến có thể xảy ra trong khâu thực hiện kỹ thuật dịch vụ KHHGĐ.

Ban chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với ngành y tế, các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, chú ý đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, miền núi... để mọi người dân hưởng ứng và tích cực tham gia Chiến dịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thành lập (hoặc củng cố, kiện toàn) Ban tổ chức chiến dịch; hỗ trợ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chiến dịch. Phối hợp Sở Y tế, các ngành, đơn vị liên quan và hội, đoàn thể chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến dịch; báo cáo về Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ của tỉnh (qua Chi cục Dân số-KHHGĐ - Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo chung.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với ngành y tế và các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo hệ thống ngành dọc tham gia hưởng ứng các hoạt động và nội dung của Chiến dịch năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: