Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (08/06/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư; xây dựng phương án PCCCR đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra; chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR. Tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCCR tại khu vực trọng điểm về cháy rừng; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nâng cao chất lượng, độ chính xác, tần suất dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi xảy ra cháy rừng.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn 2021 - 2030; báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về bố trí kinh phí cấp bách về PCCCR năm 2023 trên toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các cơ quan truyền thông, báo đài tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng hàng ngày khi cơ quan chuyên môn thông tin cấp dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: