Tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định ngay từ đầu năm
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định ngay từ đầu năm (19/05/2023)
Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2304/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023.

Theo Văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm, chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Trong đó, UBND tỉnh lưu ý các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện việc luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo dõi sát, phân tích, dự báo tình hình để chủ động, tích cực xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, phù hợp. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề tồn đọng, kéo dài của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời động viên, khuyến khích và bảo vệ các tập thể, cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp để kịp thời đôn đốc tiến độ và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023.

Triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách, giải pháp theo các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, sản xuất, xuất khẩu lâm sản, thủy sản, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định liên quan về phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác đang là rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tuyệt đối không ban hành chính sách, quy định mới làm phát sinh thủ tục

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị. địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tuyệt đối không ban hành chính sách, quy định mới làm phát sinh thủ tục, chi phí, thời gian không cần thiết; bãi bỏ theo thẩm quyền các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trái quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chậm trễ bãi bỏ, sửa đổi quy định, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Từ ngày 01/6/2023, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp các giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú cho người dân như: sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận, giấy giới thiệu...

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, địa phương mình; định hướng truyền thông về các vấn đề dư luận quan tâm, không để tạo thành điểm nóng bức xúc; củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận cao trong xã hội.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: