Thực hiện chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6 (04/06/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024. (Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024).

Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

Các cơ quan, đơn vị phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ 15/6/2024 để nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh về số lượng tài khoản chưa được làm sạch (chưa có đầy đủ thông tin về số định danh cá nhân); chủ động xây dựng lộ trình, phương án hoặc kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh sang VNeID trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: