Thực hiện chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Nhà nước
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Nhà nước (15/09/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Internet protocol version 6 (IPv6) trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 – 2022. Theo đó, mục đích nhằm tổ chức thực hiện chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đảm bảo mạng lưới, dịch vụ và mạng chuyên dùng của cơ quan Nhà nước hoạt động ổn định.

Kế hoạch được triển khai qua 03 giai đoạn. Giai đoạn 1- chuẩn bị: tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về sự cần thiết chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 phù hợp với kế hoạch, lộ trình của quốc gia về IPv6. Giai đoạn 2 - kết nối, thử nghiệm: Các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) cung cấp đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6; yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv6 của đơn vị trên Internet; thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website quy mô nhỏ; thử nghiệm với các hệ thống LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6; tổ chức triển khai đánh giá sau thử nghiệm trước khi triển khai chính thức. Giai đoạn 3 - chuyển đổi chính thức: Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, các hệ thống dùng chung của tỉnh; đồng thời triển khai chuyển đổi IPv6 tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai IPv6 trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 – 2022 để hỗ trợ chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ hỗ trợ IPv4/IPv6; thực hiện việc đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập và quy hoạch địa chỉ IPv6 cho các hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Cục Bưu điện Trung ương – Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo thống nhất tài nguyên IP và yêu cầu an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 của tỉnh.

Đồng thời, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chuyển đổi IPv6 cho ứng dụng và hệ thống mạng lõi tại trung tâm dữ liệu của tỉnh; Hệ thống phân giải tên miền (DNS); Cổng/Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: