Thúc đẩy thị trường bất động sản Phú Yên phát triển bền vững
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thúc đẩy thị trường bất động sản Phú Yên phát triển bền vững (27/09/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu, thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư từng bước được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, tạo nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường bất động sản phát triển chưa thực sự an toàn, bền vững.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và triển khai thực hiện các các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trên địa bàn theo thẩm quyền; tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% để đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội; thường xuyên theo dõi, rà soát và thực hiện đăng tải công khai thông tin các đồ án quy hoạch xây dựng, chương trình/kế hoạch phát triển đô thị, chương trình/kế hoạch/dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của thị trường bất động sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo thẩm quyền; kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản nhằm kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý hiện tượng đầu cơ bất động sản gây tình trạng sốt giá bất thường trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai; kiểm tra và yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp thông tin của dự án để công khai cho Nhân dân biết, theo dõi, thực hiện giám sát theo quy định, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và quy định pháp luật khác có liên quan.

Thường xuyên cập nhật quy định pháp luật và những cơ chế chính sách của các Bộ ngành Trung ương ban hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản để phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn áp dụng, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Phối hợp với cơ quan truyền thông và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu của đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dân. Chủ trì kiểm tra chất lượng các công trình/dự án kinh doanh bất động sản; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, trái phép theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác nghiệm thu, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác tổ chức lập và công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn theo quy định; kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo hài hòa hợp lý, tránh chồng lấn, phát sinh khiếu kiện.

Thường xuyên cập nhật quy định pháp luật và những cơ chế chính sách của các bộ ngành Trung ương ban hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất để phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn áp dụng, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đối với các dự án có sử dụng đất nói chung và dự án kinh doanh bất động sản nói riêng trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định pháp luật; phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; có biện pháp quản lý ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền không đúng quy định; phối hợp chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, thổi giá gây nhiễu loạn trong hoạt động giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, công trình, tài sản gắn liền trên đất.

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; tham mưu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tham mưu, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết trong các thủ tục về đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản để hỗ trợ đa dạng nguồn cung bất động sản, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, nhất là phân khúc nhà ở thương mại có giá thành hợp lý, phù hợp với thu nhập của người dân trong các chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở.

Rà soát, kịp thời xử lý hoặc tham mưu, đề xuất xử lý các dự án kinh doanh bất động sản đã được UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật không đúng quy định; tăng cường công tác quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản... hỗ trợ truyền thông kịp thời các thông tin về quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình/kế hoạch phát triển đô thị, chương trình/kế hoạch/dự án phát triển nhà ở... để người dân tiếp cận thông tin chính thống, tránh bị nhiễu thông tin, bị giới đầu cơ lợi dụng để trục lợi. Xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo trên các trang thông tin điện tử tổng hợp đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc quảng cáo các dự án, địa điểm đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thực hiện công bố công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của địa phương về các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn để người dân biết, tiếp cận, giám sát; tổ chức thực hiện quản lý sau khi các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử của địa phương để người dân, doanh nghiệp biết, phòng tránh, cảnh giác trước những rủi ro, tiềm ẩn có thế xảy ra…

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: