Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia (16/11/2022)
Nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia đã đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, một số nội dung cần triển khai thực hiện như: Thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu; xây dựng nền tảng Bản đồ số đáp ứng các tiêu chí; triển khai Nền tảng Bản đồ số quốc gia; thúc đẩy phát triển và sử dụng các dịch vụ nền tảng Bản đồ số; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về nền tảng Bản đồ số quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh; Tỉnh Đoàn Phú Yên; Hội Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tuyên truyền và triển khai sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia, nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với doanh nghiệp nòng cốt trong việc thu thập, cập nhật các dữ liệu đối tượng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Nền tảng Bản đồ số quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai thử nghiệm; triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng... Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia để phục vụ kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp phát triển Nền tảng Bản đồ số quốc gia, các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh thực hiện các nội dung nêu trên của kế hoạch. Giới thiệu các Nền tảng Bản đồ số quốc gia (đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận), các doanh nghiệp phát triển Nền tảng Bản đồ số quốc gia, đến các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy ứng dụng rộng rãi Nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: