Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022”
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022” (04/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022” (Ban Tổ chức Cuộc thi) do đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Lê Văn Quy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm các đồng chí: Bùi Trọng Lân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phan Thị Hoa - Phó Giám đốc Sở Tư Pháp; Lâm Vũ Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Tỷ Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Bà Trần Hoàng Thanh Quế - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Cao Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi theo đúng quy định. Ban Tổ chức Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: