Tập trung truyền thông nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tập trung truyền thông nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022 (03/08/2022)
Để góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Truyền thông nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên năm 2022.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền bảo đảm bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thích ứng an toàn với dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Thông tin, tuyên truyền quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và vùng đất Phú Yên; xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Phú Yên trong lòng bạn bè, du khách, nhà đầu tư; các sự kiện hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật trong năm 2022. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác của các bộ, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương trong công tác truyền thông.

Nội dung cần tập trung truyền thông gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng nhanh và bền vững; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đột phá chiến lược; vùng đất, con người Phú Yên; biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường sự phối hợp giữa tỉnh Phú Yên với các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông hình ảnh tỉnh Phú Yên; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh cho các cơ quan báo chí; xây dựng mối quan hệ thân thiện, tích cực, hiểu biết lẫn nhau giữa tỉnh Phú Yên và các cơ quan báo chí, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm; đấu tranh phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung và hình thức truyền thông phải phong phú, đa dạng, phù hợp với thế mạnh của từng cơ quan báo chí, có trọng tâm trọng điểm, thực hiện thường xuyên; công tác truyền thông coi trọng tính hiệu quả, không phô trương, hình thức gây lãng phí.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: