Tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại (22/03/2024)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó, mèo nuôi; chủ động bố trí đủ nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại và hoàn thành các mục tiêu của “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030”; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng, chống bệnh Dại khi cần thiết. Thực hiện việc giám sát, cảnh báo và áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh Dại. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật số liệu nuôi chó, mèo tại địa phương trên hệ thống báo cáo thông tin dịch bệnh động vật (VAHIS). Thành lập Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo đạt thấp và nơi có người chết vì bệnh Dại, thực hiện công tác tiêm phòng, phòng chống bệnh Dại và quản lý đàn chó, mèo.

Sở Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai tổ chức thực hiện tốt việc phối hợp phòng, chống bệnh Dại lây sang người. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan về chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh, nhất là việc tiêm vắc xin và phòng, chống bệnh Dại chó, mèo; thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh Dại khi bị động vật, đặc biệt chó, mèo cắn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo; điều tra, truy tố, kiên quyết xử lý đối với trường hợp không tuân thủ đúng quy định trong việc tiêm phòng, nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: