Tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai hóa đơn điện tử
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai hóa đơn điện tử (30/05/2023)
Để việc triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đi vào cuộc sống, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo đài, tổ chức truyền thông tại địa phương để thông tin kịp thời về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng khác nhau và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng trong suốt quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế triển khai thực hiện. Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền;

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng quy định pháp luật; thông báo, tuyên truyền doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới có trụ sở tại tỉnh khi giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp ngoài tỉnh khi đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh mở các chi nhánh tại tỉnh và thực hiện hạch toán độc lập, tăng nguồn thu đóng góp vào ngân sách tỉnh.

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Phú Yên tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mua vào của người nộp thuế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Đồng thời chuẩn bị điều kiện kỹ thuật khi cần thiết tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên quản lý các hoạt động kinh doanh vàng, thương mại điện tử thông qua các giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định; chỉ đạo các tổ chức tín dụng cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế cho cơ quan thuế và phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kết nối, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân theo quy định; phối hợp đẩy mạnh việc nộp thuế điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Đài truyền thanh và trên Trang thông tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn điện tử thông thường sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đúng thời hạn theo nhu cầu sử dụng hoặc theo thông báo của cơ quan thuế; kịp thời phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

Thời gian qua, để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử của những ngành kinh doanh đặc thù, ngành Thuế đã triển khai vận hành hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, với những lợi ích vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người bán chủ động xuất hóa đơn cho khách hàng nhanh chóng, thuận lợi vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời tạo điều kiện cho người mua hàng có hóa đơn để tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: