Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (29/05/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân; kịp thời ban hành các nội quy, quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ quan, công sở, các cơ sở giáo dục đào tạo; tích cực phối hợp tăng cường các hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân. Chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét ban hành giải pháp quản lý hiệu quả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên; giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ sở giáo dục.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; không đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường điều tra, nắm tình hình, triệt phá các đường dây buôn bán, pha trộn các chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: