Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại (06/04/2021)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môitrường. Tổ chức điều tra, đánh giá, kịp thời phát hiện các loài ngoại lai xâm hại báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp kiểm soát, diệttrừ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, phát tán, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển và kinh doanh trái phép loài ngoài lai xâm hại trên địa bàn tỉnh, nhất là việc ngăn chặn loài ngoại lai xâm hại từ phía bên kia biên giới. Xử lý nghiêm mọi hoạt động kinh doanh trái phép các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: