Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh (07/05/2024)
Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tuy nhiên, tình trạng chặt phá rừng, hủy hoại rừng vẫn còn xảy ra, nhất là thời gian gần đây, tình trạng người dân vào rừng đặc dụng Đèo Cả trái phép với mục đích tìm Trầm (Kỳ Nam) tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an ninh, xã hội và gia tăng nguy cơ cháy rừng, phá rừng tại địa phương.

Nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này trên phạm vi toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Ban Bí thư, Chính phủ và của tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật; tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng hộ, đặc dụng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật lâm nghiệp; chấn chỉnh, xử lý những công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn quản lý; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra các tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; duy trì có hiệu quả các đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm để chủ động phối hợp lực lượng, kịp thời kiểm tra xử lý, ngăn chặn. Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Hòa và Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, tổ chức chốt chặn và thường trực không để người dân xâm nhập vào rừng đặc dụng Đèo Cả trái phép.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến người dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tố giác, lên án những tổ chức, cá nhân có hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, các chủ rừng tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn, nhất là tại các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm các quy định của Nhà nước về lâm nghiệp (tại khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017); xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng, phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý do buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa chỉ đạo tăng cường hoạt động công tác liên ngành (Công an, Kiểm lâm, chính quyền các cấp, các Tổ chức xã hội…) nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động người dân không tham gia hoặc tiếp tay, tích cực tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tiếp tục tổ chức chốt chặn và thường trực không để người dân xâm nhập vào rừng đặc dụng Đèo Cả trái phép.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Quân đội và chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, các đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, mua bán đất rừng trái phép theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Công an thị xã Đông Hòa khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ thông tin “có người trúng Trầm bán được khoảng 10 tỷ đồng” theo Văn bản số 2817/BNN-KL ngày 19/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (nếu có sai phạm).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 chủ động tham gia tích cực trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục, trao đổi thông tin, tập huấn, diễn tập trong hoạt động bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường. Xây dựng lực lượng, tổ đội thường trực phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác trái pháp luật trên lâm phận được giao đúng theo quy định pháp luật.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: