Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2020
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2020 (25/03/2020)
Hiện nay, tình hình thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan; tại một số tỉnh ở phía Nam nước ta đã xuất hiện tình trạng hạn hán, nắng nóng gay gắt dẫn đến nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội của người dân.

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2020, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, thiệt hại do cháy, nổ và sự cố tai nạn gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư, Quyết định số 1635 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 117 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 154 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 35 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC đến cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức tránh nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện các quy định, biện pháp an toàn PCCC trong mọi hoạt động, làm việc, sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC theo phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH. Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC và CNCH trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở thiếu sót, loại trừ những nguyên nhân, điều kiện gây cháy. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành; chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung và thực tập phương án chữa cháy; kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện, dụng cụ PCCC tại chỗ; sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Tổ chức tốt việc thường trực bảo vệ, tuần tra canh gác tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhất là vào các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, ban đêm nhằm phát hiện sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCCC theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 79 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; chú trọng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC đối với khu dân cư. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách, quản lý.

- Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phát sóng, đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người khi có cháy, nổ xảy ra, cũng như các khuyến cáo, cảnh báo nguyên nhân, điều kiện gây cháy, nổ… sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Kịp thời thông tin, phản ánh các vụ cháy, nổ phức tạp, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự để định hướng dư luận, phản bác thông tin sai lệnh, xuyên tạc về bản chất vụ việc gây phức tạp tình hình.

- Công an tỉnh chỉ đạo tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, tập trung tại các cơ sở trọng điểm như khu công nghiệp; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; cơ sở cung ứng, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung đông người, nhiều vật tư, hàng hóa dễ cháy, nổ; nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong các khu dân cư… Kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, vi phạm để kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm các quy định về PCCC; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ trực tiếp xảy ra cháy, nổ. Tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ, nhất là các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả lớn, xác định đúng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp cũng như cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy và CNCH các cơ sở, chú ý phương án chữa cháy trong điều kiện thiếu nước, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH các cơ sở trọng điểm, nhất là phương án xử lý các tình huống cháy, nổ lớn cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Duy trì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, triển khai lực lượng, phương tiện cứu chữa kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCCC rừng vào các thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC rừng. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lực lượng Kiểm lâm các cấp phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCCC rừng. Hướng dẫn chủ rừng (doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân) chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, thường xuyên tuần tra, theo dõi nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng có biện pháp tổ chức chữa cháy kịp thời; tại các thời điểm có dự báo nguy cơ cháy rừng cấp IV, V và những thời gian khô hạn, nắng nóng kéo dài cần nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa trần trong rừng và ven rừng, nhất là việc đốt, dọn thực bì, đốt rừng làm nương, rẫy.

-  Công an tỉnh, Sở xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý các hoạt động đầu tư xây dưng; bảo đảm các dự án, công trình quy hoạch, xây dựng phải được thẩm duyệt về PCCC, góp ý giải pháp về PCCC trước khi thi công và tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định về PCCC.

- UBND tỉnh Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào công tác PCCC và CNCH; sẵn sàng tham gia các hoạt động chữa cháy, cứu người khi có cháy, nổ xảy ra.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: