Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (19/01/2023)
Nhằm đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện như: Tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của tỉnh liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Tập trung rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát. Tăng cường công tác huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chuyên nghiệp, tinh nhuệ khi tham gia xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn…

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát hiện trạng đường giao thông bảo đảm cho xe chữa cháy cứu nạn, cứu hộ hoạt động; kiểm tra, thống kê, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm lấn chiếm trái phép các công trình giao thông gây ảnh hưởng đến công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu; vận động, yêu cầu các hộ gia đình trả lại diện tích đất, các không gian lấn chiếm hiện đang làm cản trở các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên các tuyến đường bộ theo phân cấp quản lý.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: