Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh (20/11/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn tỉnh còn xảy ra một số vụ đuối nước rất thương tâm liên quan đến trẻ em, học sinh.

Để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh nhất là trong mùa mưa, bão sắp đến, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan công tác trẻ em, nhất là công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em; đồng thời các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai quyết liệt, hiệu quả này.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh và học sinh trong việc phòng, chống đuối nước cho học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giáo dục học sinh nhằm bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước; tuyên truyền, vận động gia đình đưa con em đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; quản lý, giám sát con em trong thời gian không đến trường, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, địa bàn nông thôn, miền núi.

Cùng với đó, tăng cường giáo dục thể chất, đảm bảo 100% trường học triển khai các hoạt động ngoại khóa về kỹ năng sống, hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối nước tại trường học; 100% trường học tổ chức để học sinh ký cam kết “Không tự ý đi bơi, lội nước khi không có người lớn đi cùng”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp; cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về tình hình đuối nước trẻ em; tuyên truyền mạnh mẽ cho người dân thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở con em mình, nhất là trong dịp học sinh nghỉ hè, mùa mưa bão; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, các thông điệp truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương thông tin rộng rãi cảnh báo những khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng công cộng để đông đảo người dân, đặc biệt là trẻ em biết và phòng tránh tai nạn đuối nước xảy ra.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước và các nguy cơ mất an toàn khác cho trẻ em; có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở. Tích cực phối hợp với Mặt trận và đoàn thể tuyên truyền, vận động các gia đình tại địa phương thường xuyên quan tâm, giám sát, giáo dục trẻ em, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Ưu tiên bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: