Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới (23/05/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023 tại điểm cầu Phú Yên  do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức vào chiều ngày 6/4

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm đổi mới toàn diện về tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Công tác bảo đảm TTATGT hướng đến mục tiêu “Thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông; xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong Nhân dân; giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông”. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng quy mô kinh tế, xã hội của tỉnh và mật độ phương tiện giao thông. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

Để thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT. Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT nghiêm trọng. Xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm TTATGT. Chủ động theo dõi, phát hiện, kịp thời kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, gắn với việc theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện của từng ngành chức năng. Xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong công tác bảo đảm TTATGT…

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuyệt đối tuân thủ pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong tình hình mới; cụ thể hóa và gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các địa phương phải bám sát tình hình thực tiễn công tác bảo đảm TTATGT để đề ra các phương pháp, cách thức thực hiện hiệu quả.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu Trưởng Ban ATGT tỉnh kiện toàn Ban ATGT tỉnh theo hướng quy định các ủy viên Ban là cấp Trưởng các sở, ngành để nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chặt chẽ, theo hướng gắn trách nhiệm cụ thể, toàn diện đối vớitừng thành viên Ban trong việc tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp công tác bảo đảm TTATGT và chịu trách nhiệm trực tiếp khi tình hình TTATGT trên tuyến, địa bàn phức tạp, TNGT gia tăng, xảy ra các vụ TNGT hậu quả nghiêm trọng. Đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, báo cáo và có trách nhiệm tổng hợp các vị trí “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị các bộ, ngành Trung ương hoặc chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, khắc phục. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, kết quả thực hiện; chủ động tham mưu, đề xuất thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch này; xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc trách nhiệm được giao trong công tác đảm bảo TTATGT.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: