Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (10/04/2024)
Để chủ động triển khai các biệp pháp ứng phó, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh, nhất là các tháng mùa khô năm 2024, được kịp thời, hiệu quả. UBND tỉnh vừa có Công điện yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024, trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam thường xuyên theo dõi, cập nhật, tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt từ nay đến cuối vụ Hè Thu năm 2024. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương phù hợp với các kịch bản nguồn nước. Các địa phương xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra bị hạn hán, thiếu nước để cảnh báo Nhân dân tổ chức sản xuất, nuôi trồng cho phù hợp; chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.

Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, cung cấp thông tin, kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kịp thời, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương về kế hoạch vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy điện thuộc lưu vực sông Ba tỉnh Phú Yên để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng hạ du, khi có hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi, dự báo, cảnh báo sớm về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương và cơ quan có liên quan để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương và cơ quan liên quan nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất phát điện.

Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam thường xuyên tổ chức theo dõi quan trắc mực nước các hồ chứa, tính toán, cân đối điều tiết nguồn nước tưới đảm bảo, phù hợp theo từng thời điểm dùng nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích tưới, từng khu vực tưới đã hợp đồng để có kế hoạch điều tiết cấp nước tưới đảm bảo; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kịp thời, hiệu quả.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nguời dân trên địa bàn quản lý.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tăng cường công tác cảnh báo, dự báo kịp thời, đặc biệt là dự báo, cảnh báo sớm khả năng xuất hiện, diễn biến các tình huống phức tạp về thời tiết, nguồn nước; cung cấp thông tin nhanh chóng cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định, để chỉ đạo ứng phó với mọi tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Chủ các hồ thủy điện chủ động phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, các địa phương liên quan và Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam để thống nhất vận hành, điều tiết, xả cấp nước đảm bảo phù hợp với nguồn nước cần vùng hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2024, kịp thời, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời vận hành điều tiết xả cấp nước trong mùa cạn phục vụ sản xuất, dân sinh vùng hạ du theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2024, đảm bảo, hiệu quả.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Đài KTTV Phú Yên, xu thế nhiệt độ tiếp tục tăng dần và hiện tượng ENSO duy trì, nghiêng về pha nóng, có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ khoảng từ 0,5-1,50C (từ tháng 06-08/2024) là giai đoạn nắng nóng cao điểm xảy ra trên toàn tỉnh, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2023, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với TBNN; lượng mưa các nơi trong tỉnh xấp xỉ, đến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 15-30%; nguy cơ cao hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt ở các khu vực vùng núi, ven biển và cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

 

 Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: