Quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao (07/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM được quy định cụ thể như sau:

Tiêu chí Giao thông (tiêu chí số 2): tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100% sạch và không lầy lội vào mùa mưa, trong đó có cứng hóa đạt từ 75% trở lên; tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, cứng hóa đạt từ 75% trở lên.

Tiêu chí Thủy lợi và phòng, chống thiên tai (tiêu chí số 3): Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6): Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. Xã có điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định (điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em).

Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7): Xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới khi đáp ứng một trong các nội dung gồm: Có chợ nông thôn nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển và đạt chuẩn theo quy định. Trường hợp xã không có chợ nông thôn thì phải có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định.

Việc xét, công nhận xã đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Xã có “Chợ nông thôn” được ưu tiên xét, công nhận trước; Trường hợp xã không có “Chợ nông thôn” thì “Cơ sở bán lẻ khác” được đưa ra để xem xét, đánh giá và xét công nhận.

Quy định cũng nêu rõ, trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn hoặc có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng thì không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá các tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Tiêu chí Nhà ở dân cư (tiêu chí số 9): Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt từ 80% trở lên.

Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (tiêu chí số 13): Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGap hoặc tương đương: Có ít nhất 01 mô hình sản xuất sản phẩm chủ lực của xã thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGap hoặc tương đương; có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường; có ít nhất 1 tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Tiêu chí Văn hóa (tiêu chí số 16): Tỷ lệ thôn, buôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới đạt từ 70% trở lên.

Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17): Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn từ 2m2/người trở lên; mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18): Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.

Chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao được quy định cụ thể như sau:

Tiêu chí Quy hoạch (tiêu chí số 1): Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch; có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch; có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.

Tiêu chí Giao thông (tiêu chí số 2): Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định đạt 100%; tỷ lệ đường thôn, buôn và đường liên thôn, buôn đạt100% các tuyến đường có hệ thống an toàn giao thông phù hợp; có đèn chiếu sáng và trồng cây xanh, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt 100%.

Tiêu chí Thủy lợi và phòng, chống thiên tai (tiêu chí số 3): Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đảm bảo đạt: Năm 2022 đạt 12% trở lên; năm 2023 đạt 13% trở lên; năm 2024 đạt 14% trở lên; năm 2025 đạt 15% trở lên. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm.

Tiêu chí Giáo dục (tiêu chí số 5): Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: Tổ chức thực hiện được ít nhất một đề án, kế hoạch theo hướng xã hội hóa về mô hình giáo dục thể chất phù hợp cho học sinh (dạy bơi trong dịp hè hàng năm; tổ chức chạy thể dục buổi sáng trước lúc đến trường; nhảy dân vũ tập thể; các câu lạc bộ thể dục, thể thao).

Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6): Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định. Tỷ lệ thôn, buôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt 15% tổng số thôn, buôn văn hóa được tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa; 15% tổng số Gia đình văn hóa được tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7): Xã được công nhận đạt Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới nâng cao khi đáp ứng một trong hai điều điều kiện sau: Là xã có chợ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định và đồng thời có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng một phần hoặc đầy đủ các tiêu chí quy định tại TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm; Là xã có chợ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định và đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm đã được quy định tại TCVN 11856:2017.

Trường hợp xã không có chợ nông thôn hoặc có chợ nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng thì không xem xét tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn mới nâng cao. Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá các tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Tiêu chí Thông tin và Truyền thông (tiêu chí số 8): Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…).

Tiêu chí Nhà ở dân cư (tiêu chí số 9): Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt từ 95% trở lên.

Tiêu chí Lao động (tiêu chí số 12): Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn được quy định như sau: Trong lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đạt tỷ lệ bằng hoặc cao hơn tương ứng theo từng năm từ 2022-2025: 55,8%; 57,2%; 58,6%; 60%. Trong lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp đạt tỷ lệ bằng hoặc thấp hơn tương ứng theo từng năm từ 2022-2025: 44,2%; 42,8%; 41,4%; 40%.

Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (tiêu chí số 13): Có từ một sản phẩm OCOP trở lên được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn; Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử đạt từ 10% trở lên; có từ 1 vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng; có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội; có từ 1 mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường).

Tiêu chí Hành chính công (tiêu chí số 15): Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiêu chí Môi trường (tiêu chí số 17): Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch; Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn từ 4m2/người trở lên.

Tiêu chí Chất lượng môi trường sống (tiêu chí số 18): Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm đạt 100%.

Tiêu chí Quốc phòng và An ninh (tiêu chí số 19): Đạt chỉ tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành hướng dẫn, chỉ đạo, thẩm tra, kiểm tra, giúp đỡ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới liên quan đến ngành theo quy định. Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí khác thực hiện theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và văn bản của các Bộ ngành liên quan.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: