Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội theo quy hoạch
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội theo quy hoạch (20/02/2024)
Theo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đến năm 2030, có khoảng 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa công lập, 09 trung tâm y tế huyện đa chức năng, đảm bảo 100% trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia.

Thành phố Tuy Hòa. Ảnh minh họa

Trong phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội được nêu rõ tại quy hoạch, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh và đầu tư, nâng cấp mạng lưới, quy mô cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên biệt các cấp theo hướng hiện đại, phù hợp tình hình thực tiễn và nhu cầu của địa phương. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của trường học; đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu thực tế và bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục cho học sinh. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, đặc biệt là các huyện miền núi, xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo quỹ đất cho việc mở rộng, xây mới hạ tầng giáo dục các cấp học theo tiêu chuẩn quốc gia. Ưu tiên thu hút đầu tư các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là cơ sở đạt chuẩn quốc tế.

Đồng thời, cải tạo cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Phú Yên, Đại học xây dựng Miền Trung, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ, ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm tăng tiềm lực và nâng cao năng lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Tỉnh. Huy động nguồn lực ngoài nhà nước để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ. Đầu tư không gian đổi mới sáng tạo trên cơ sở vật chất đang có; ưu tiên kêu gọi đầu tư Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, thành lập Công viên địa chất Phú Yên

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, Quy hoạch hướng đến bảo vệ, khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa; quan tâm đầu tư xây dựng, tôn tạo các công trình văn hóa, thể thao cấp tỉnh đạt chuẩn. Nghiên cứu, thành lập Công viên địa chất Phú Yên theo quy định hiện hành; đầu tư hoàn thiện Bảo tàng tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn Bảo tàng hạng 2 gắn với khai thác du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, số hóa của thư viện.

Đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh gồm: Nhà văn hóa Diên Hồng; nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đạt chuẩn về diện tích, quy mô theo quy định. Ưu tiên bố trí quỹ đất và thu hút các nguồn lực xã hội hóa xây dựng, nâng cấp mở rộng một số công trình văn hóa và thể thao. Đến năm 2030, tất cả huyện, thị xã, thành phố đầu tư hoàn chỉnh cơ bản 3 công trình thể thao cấp huyện. Ưu tiên thu hút đầu tư Trung tâm văn hóa triển lãm, Trung tâm Hội nghị - hội thảo tỉnh Phú Yên.

Cùng với đó, phát triển hạ tầng các cơ sở trợ giúp xã hội, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, như: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và các cơ sở cai nghiện ma tuý và trợ giúp xã hội; củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng; khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, doanh nghiệp vào triển khai các hoạt động bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi; ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ như Viện dưỡng lão.

Phát triển các trung tâm logistics gắn với cảng hàng không và các bến cảng

Về hạ tầng thương mại, dịch vụ: Đối với khu vực đô thị, sẽ chú trọng phát triển trung tâm thương mại, siêu thị; các cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tổng hợp; phát triển các đường phố thương mại. Ở khu vực nông thôn, sẽ nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các loại hình chợ bán lẻ song song với phát triển mạng lưới cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, siêu thị mini. Lấy chợ làm hạt nhân để tổ chức các hoạt động thương mại - dịch vụ.

Đồng thời, dành quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tại các trung tâm kinh tế, nhất là đô thị lớn của tỉnh. Đầu tư nâng cấp các hạ tầng thương mại tại các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh.

Riêng đối với hạ tầng logistics, phát triển các trung tâm logistics gắn với cảng hàng không Tuy Hòa, bến cảng Vũng Rô, bến cảng nước sâu Bãi Gốc và cảng cạn ICD Đông Hòa; hình thành các các trung tâm logistics gắn với các đô thị lớn của Tỉnh và các khu công nghiệp trên địa bàn; tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ vận tải đa phương thức như ga hàng hóa cho xe lửa và hệ thống đường dẫn, đường kết nối với cao tốc Bắc - Nam... Đến năm 2030, phát triển Trung tâm logistics tại Đông Hòa và cảng cạn (ICD) phục vụ bến cảng Vũng Rô và bến cảng bãi Gốc; Trung tâm logistics phía Tây thành phố Tuy Hòa (trạm trung chuyển); Trung tâm logistics Sông Cầu gắn với các khu công nghiệp Sông Cầu.

Đối với xăng dầu, khí đốt, tiếp tục duy trì và đầu tư mở rộng các kho xăng dầu, khí đốt hiện có trên địa bàn tỉnh; trong đó nâng cấp, mở rộng kho xăng dầu Vũng Rô; thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống kho xăng dầu, khí đốt, các khu bồn, bể chứa cung cấp cho các khu công nghiệp, khu kinh tế Nam Phú Yên và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: