Quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (08/01/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động của toàn cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, rà soát quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung của Chỉ thị số 39-CT/TU; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bổ sung vào quy chế quy định cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả thời gian được phân công trực.

Khẩn trương thành lập Tổ kiểm tra công vụ theo Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có tinh thần, thái độ làm việc tốt, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Công khai số điện thoại đường dây nóng cá nhân của Thủ trưởng cơ quan và bộ phận Thường trực của cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp nhận phản ảnh của người dân về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan ở vị trí mà tổ chức, người dân dễ thấy, dễ tiếp cận nhất.

UBND tỉnh lưu ý, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, nếu để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình vi phạm Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt và phê bình, có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chỉ thị 39-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trước hết phải gương mẫu đi đầu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thân thiện, hiện đại. Cử cán bộ tham dự các cuộc họp đúng thành phần, thời gian quy định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức, văn hóa ứng xử của người cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các chuẩn mực đạo đức gia đình, xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy, né tránh công việc. Nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả thời gian được phân công trực.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: