Phú Yên thực hiện khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động XSKD của doanh nghiệp
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phú Yên thực hiện khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động XSKD của doanh nghiệp (17/09/2020)
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Qua đó, đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành và các địa phương đối với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để cuộc khảo sát hoàn thành đúng thời gian quy định, thông tin do doanh nghiệp cung cấp kịp thời giúp Chính phủ, các cấp, các ngành và UBND tỉnh tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực và hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung:

1. Cục Thống kê tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện cuộc khảo sát đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả theo quy định.

2. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh triển khai công văn chỉ đạo của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên tuyên truyền mục đích, nội dung, ý nghĩa của cuộc điều tra để doanh nghiệp hưởng ứng và tích cực tham gia.

4. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cuộc khảo sát; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, đúng tình hình thực tế.

Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 20/9/2020 bằng hình thức doanh nghiệp tự cung cấp thông tin theo bảng hỏi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử khảo sát trực tuyến của Tổng cục Thống kê (tại Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: