Phấn đấu mỗi địa phương có từ 4 đến 5 dự án liên kết sản suất nông nghiệp
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phấn đấu mỗi địa phương có từ 4 đến 5 dự án liên kết sản suất nông nghiệp (08/06/2023)
Đó là một trong những mục tiêu tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 7/6/2023 về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ảnh minh họa

Kế hoạch này phấn đấu thực hiện đạt một số mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết theo quy định đạt 21% giá trị sản phẩm toàn ngành; trong đó tỷ lệ liên kết lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp đều đạt 21%.

Phấn đấu đến cuối năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh có 44 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản được phê duyệt thực hiện. Trong đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ 04-05 dự án, kế hoạch liên kết được phê duyệt; mỗi lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, trồng trọt có ít nhất 11 dự án, kế hoạch liên kết được phê duyệt thực hiệnĐồng thời, phát triển và cơ cấu lại liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết giá trị nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kế hoạch tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu như: thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng, triển khai các dự án/kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp tham gia thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm của các chuỗi liên kết; triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; nhân rộng mô hình thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: