Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2024
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 (03/01/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2024. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, sinh viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao tỉnh Phú Yên năm 2024.

Đồng thời, vận động cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh viên, sinh viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao do tỉnh giao; tiếp tục kiện toàn, củng cố hoặc thành lập mới đội hiến máu dự bị, đội hiến máu tiểu cầu trực thuộc địa phương, đơn vị để sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu khi có yêu cầu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo các bệnh viện về chuyên môn kỹ thuật, dự báo nhu cầu sử dụng máu, các dịch vụ tiếp nhận và cung cấp máu đảm bảo an toàn theo đúng quy định về an toàn trong truyền máu; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện việc cấp quà tặng cho người tham gia hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 15/2023/TT-BYT ngày 20/7/2023 của Bộ Y tế.

Việt Dũng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: