Phân bổ 12.000 lít hóa chất sát trùng thực hiện vệ sinh, khử trùng môi trường chăn nuôi
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phân bổ 12.000 lít hóa chất sát trùng để vệ sinh, khử trùng môi trường chăn nuôi
Phân bổ 12.000 lít hóa chất sát trùng thực hiện vệ sinh, khử trùng môi trường chăn nuôi (08/11/2022)
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật hiệu quả, UBND tỉnh vừa có Thông báo thống nhất theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép cấp không thu tiền 12.000 lít hóa chất sát trùng (Benkocid) cho các địa phương để thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/12/2022.

Cụ thể, số lượng hóa chất phân bổ cho các địa phương như sau: TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu, mỗi địa phương 800 lít; TX Đông Hòa 1.000 lít; huyện Sơn Hòa 1.500 lít; huyện Phú Hòa và huyện Tây Hòa, mỗi địa phương 1.700 lít; huyện Tuy An 1.800 lít; huyện Đồng Xuân 1.400 lít; huyện Sông Hinh 1.300 lít.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố phân bổ hóa chất sát trùng để sử dụng đúng quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện tránh lãng phí.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: