Phấn đấu đạt 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phấn đấu đạt 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng (02/02/2024)
Theo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên năm 2024 vừa được UBND tỉnh ban hành, mục tiêu phấn đấu đạt 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; 80% hồ sơ công việc tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng… trong lĩnh vực chuyển đổi số.

 

Cán bộ Phòng Quản lý khoa học (Sở KH&CN) cập nhật trình độ ứng dụng KH-CN của doanh nghiệp Phú Yên lên phần mềm quản lý của sở. Ảnh nguồn PYO

Về Kinh tế số, phấn đấu tỷ trọng đạt 12% GRDP; trong từng ngành, lĩnh vực đạt tỷ trọng tối thiểu 10%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

Về Xã hội số, phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%; người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%; các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp cho chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; thu hút các nguồn lực công nghệ thông tin (CNTT) - Chuyển đổi số; nghiên cứu, hợp tác ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CNTT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì triển khai, phối hợp các cơ quan, đơn vị tăng cường truyền thông trên các cơ quan thông tin đại chúng báo, đài, mạng internet, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, nội dung phối hợp để gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử với công tác cải cách hành chính; tham mưu phương án bổ sung hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về CNTT, đảm bảo về số lượng và cơ cấu trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và triển khai ứng dụng CNTT, đặc biệt là tại cấp huyện, cấp xã.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: