Tiếp nhận 64 thí sinh vào làm công chức tỉnh năm 2022-2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tiếp nhận 64 thí sinh vào làm công chức tỉnh năm 2022-2023 (18/01/2023)
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022-2023.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ kiểm tra, sát hạch đối với 64 thí sinh để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022-2023.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ ban hành Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức nhà nước đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đạt kết quả tại kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022-2023 đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định pháp luật.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: