Kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh (07/03/2023)
Ngay sau khi Báo điện tử Xây dựng đăng bài viết: “Phú Yên: Cảng Vũng Rô và di tích lịch sử Tàu không số còn đó những góc khuất?”, UBND tỉnh đã có Văn bản giao UBND thị xã Đông Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh của Báo điện tử Xây dựng để phối hợp giải quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Đồng thời, UBND thị xã Đông Hòa báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh những giải pháp nhằm quản lý, sử dụng và phát huy giá trị di tích lịch sử Tàu Không số Vũng Rô một cách hiệu quả, ổn định, lâu dài. Thời gian thực hiện trước ngày 18/3/2023.

Mỹ Luận 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: