Kết quả rà soát, điều chỉnh 03 loại rừng theo phân loại rừng tỉnh Phú Yên
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kết quả rà soát, điều chỉnh 03 loại rừng theo phân loại rừng tỉnh Phú Yên (15/05/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kết quả rà soát, điều chỉnh 03 loại rừng theo phân loại rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tổng diện tích 03 loại rừng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 là 254.517 ha, trong đó cơ cấu diện tích các loại đất, rừng như sau: Rừng đặc dụng 15.845,0 ha; rừng phòng hộ 105.473,0 ha; rừng sản xuất 133.199,0 ha.

Diện tích 03 loại rừng phân theo đơn vị hành chính gồm: Thành phố Tuy Hòa 1.602,80 ha; Thị xã Đông Hòa: 10.659,10 ha; Thị xã Sông Cầu: 23.968,60 ha; các huyện: Đồng Xuân 76.555,02 ha; Phú Hòa 8.758,60 ha; Sơn Hòa 47.824,00 ha; Sông Hinh 36.635,76 ha; Tây Hòa 37.925,20 ha; Tuy An: 10.587,92 ha.

Tổng diện tích 03 loại rừng tỉnh Phú Yên đến năm 2030 là 252.013,0 ha, trong đó cơ cấu diện tích các loại đất, rừng như sau: Rừng quy hoạch đặc dụng 15.785,0 ha; rừng quy hoạch phòng hộ 104.925,0 ha; rừng quy hoạch sản xuất 131.303,0 ha.

Diện tích 03 loại rừng phân theo đơn vị hành chính gồm: Thành phố Tuy Hòa 1.585,20 ha; Thị xã Đông Hòa 10.648,80 ha; Thị xã Sông Cầu 23.403,40 ha; các huyện: Đồng Xuân 76.373,31 ha; Phú Hòa 8.653,90 ha; Sơn Hòa 47.085,80 ha; Sông Hinh 36.423,70 ha; Tây Hòa 37.505,69 ha; Tuy An 10.333,20 ha.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố và bàn giao tài liệu thành quả rà soát, điều chỉnh 03 loại rừng theo phân loại rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho các cấp, các ngành có liên quan theo quy định.  Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ rừng và các cơ quan có liên quan thực hiện theo đúng phân loại rừng được phê duyệt tại Quyết định này; xây dựng phương án chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh 03 loại rừng theo phân loại rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: