Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (29/05/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo kế hoạch, nội dung sơ kết là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và phân tích nguyên nhân của kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm qua nửa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; gắn với sơ kết, đánh giá việc thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực.

Đồng thời, bổ sung, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội và các chương trình hành động, nghị quyết đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của cơ quan, đơn vị mình, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đối với những nội dung có liên quan đến trách nhiệm của địa phương, đơn vị; chỉ đạo cấp dưới sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng hình thức phù hợp. Hoàn thành việc tổ chức hội nghị sơ kết và báo cáo sơ kết của cấp mình về UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2023.

Các đơn vị, địa phương là cơ quan thường trực, tham mưu triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND tỉnh. Hoàn thành việc tổ chức hội nghị sơ kết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/7/2023.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: